Vitapay.vn

Thỏa thuận người dùng

ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN DỊCH VỤ


Điều 1: Giới thiệu và quy định chung

Chào mừng quý khách hàng đến với VITAPAY

Chúng tôi là Công ty Cổ phần PAYTECH (Gọi tắt: Paytech) có địa chỉ trụ sở tại số nhà 20-N03, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Paytech phát hành Ví điện tử Vitapay thông qua trang web (…) hoặc ứng dụng phần mềm và đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chính thức từ ngày 30/01/2019.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang VITAPAY của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang VITAPAY có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản, điều kiện sử dụng thanh toán dịch vụ này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang VITAPAY mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang VITAPAY, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Sau đây là các điều khoản sử dụng:

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

2.1. Quyền của khách hàng:
 • Thực hiện các giao dịch qua dịch vụ Vitapay đã đăng ký theo quy định tương ứng từng gói dịch vụ;
 • Thay đổi thông tin chủ dịch vụ đã đăng ký (không bao gồm thay đổi về số điện thoại đăng ký), yêu cầu cấp lại mật khẩu;
 • Được hướng dẫn cách thức sử dụng dịch vụ;
 • Được lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
 • Được thỏa thuận với Vitapay về quyền và nghĩa vụ khi đăng ký sử dụng dịch vụ phù hợp với các quy định của pháp luật;
 • Được yêu cầu Vitapay cung cấp thông tin về việc thực hiện các dịch vụ theo thỏa thuận khi đăng ký sử dụng dịch vụ;
 • Được giải quyết hoặc trả lời các khiếu nại, yêu cầu tra soát;
 • Được hỗ trợ trong thời gian quy định của Vitapay;
 • Được kiểm tra xem lịch sử giao dịch phát sinh;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2.2. Nghĩa vụ của khách hàng:
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Vitapay, Ngân hàng liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ của Vitapay;
 • Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Vitapay trong nhận diện khách hàng. Mọi quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng sẽ căn cứ vào thông tin khách hàng cung cấp, đăng ký trước đó, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Quý khách;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thanh toán mà mình cung cấp; Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ từ Vitapay;
 • Hoàn trả hoặc phối hợp với Vitapay, Ngân hàng hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do Paytech, Ngân hàng chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống);
 • Tự bảo vệ các bí mật thông tin tài khoản, thẻ giao dịch Quý khách để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán, trung gian thanh toán; thông báo kịp thời cho Vitapay khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trong giao dịch hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch;
 • Không sử dụng dịch vụ Vitapay cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác;
 • Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng ví điện tử Vitapay;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Paytech

3.1. Quyền của Paytech:
 • Yêu cầu Quý khách cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết để đăng ký thông tin dịch vụ;
 • Từ chối giao dịch, phối hợp với Ngân hàng tạm khóa thẻ, tạm dừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ Vitapay trong trường hợp thông tin đăng ký dịch vụ của Quý khách có dấu hiệu gian lận, giả mạo hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thực hiện nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.
 • Lựa chọn tổ chức đối tác để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết cung ứng nền tảng dịch vụ, phát hành, thanh toán thẻ trên cơ sở an toàn và hiệu quả;
 • Xây dựng chính sách liên quan đến sản phẩm dịch vụ phù hợp quy định pháp luật và Ngân hàng Nhà nước và thu phí theo chính sách giá đã được công bố của Vitapay;
 • Có quyền liên hệ với Khách hàng thông qua website, email và số điện thoại bạn cung cấp;
 • Có quyền tạm ngừng trong thời gian thông báo trước để nâng cấp, bảo dưỡng định kỳ hoặc trong trường hợp bất thường
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3.2. Nghĩa vụ của Paytech:
 • Hướng dẫn Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Vitapay cung cấp;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về dịch vụ cung cấp;
 • Bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn tài khoản khách hàng và các giao dịch của khách hàng trong sử dụng dịch vụ Vitapay cung cấp;
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng;
 • Thực hiện các yêu cầu trợ giúp hợp lý, tuân thủ pháp luật cũng như tuân thủ quy định của Paytech từ Quý khách;
 • Giải quyết các sự cố liên quan đến lỗi hệ thống, kỹ thuật và có bồi thường hợp lý nếu sự cố phát sinh thiệt hại rõ ràng cho khách hàng;
 • Công bố các loại phí, chính sách trên website trước khi khách hàng sử dụng dịch vụ;
 • Phối hợp với Quý khách và các đối tác thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn, bảo mật khi sử dụng, cung ứng dịch vụ;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quy định về tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng

4.1. Tiếp nhận khiếu nại:

Bộ phận chăm sóc khách hàng:

 • Số hotline: 024.3.79.59.784
 • Email: info@paytech.vn
 • Thời gian hỗ trợ: 8h-17h30
4.2. Điều kiện tiếp nhận khiếu nại:

Quý khách hàng cần đảm bảo các điều kiện sau đây khi gửi yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại:

 • Các khiếu nại phản ánh do Vitapay cung cấp trực tiếp;
 • Tài khoản khiếu nại hợp lệ, là chủ tài khoản ví Vitapay có giao dịch khiếu nại;
 • Trong thời gian quy định được quyền tra soát, khiếu nại;
 • Có nghĩa vụ cung cấp các thông tin, giấy tờ có liên quan đến khiếu nại trong từng trường hợp cụ thể và có trách nhiệm với các thông tin, giấy tờ đã cung cấp;
 • Trung thực khi thực hiện các khiếu nại.
4.3. Giải quyết khiếu nại:

Quý khách hàng cần đảm bảo các điều kiện sau đây khi gửi yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại:

 • Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại trong vòng tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày Vitapay thông báo kết quả tra soát, khiếu nại tới Quý khách.
 • Sau thời hạn xử lý khiếu nại mà chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi của bên nào, Vitapay sẽ trao đổi, thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian thực hiện tối đa trong vòng 20 ngày.
 • Trường hợp vụ việc có dấu hiệu phạm tội, Vitapay sẽ thông báo tới Quý khách về tình trạng xử lý khiếu nại và thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: An toàn bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ

 • Khách hàng có trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, giấy tờ cá nhân trong nhận diện khách hàng theo quy định của Vitapay và chịu trách nhiệm trước sự chính xác của các thông tin này;
 • Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin về tài khoản, mật khẩu cũng như các giao dịch thực hiện.
 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Vitapay và cơ quan chức năng khi có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật;
 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm bảo quản các thiết bị có đăng nhập tài khoản Vitapay của mình cũng như các thông tin về tài khoản ngân hàng của mình.
 • Paytech đảm bảo bảo mật tài khoản, giao dịch của khách hàng bằng các biện pháp, công cụ bảo mật và đội ngũ nhân sự của mình; Luôn tăng cường an ninh mạng và trong lưu trữ thông tin vận hành hoạt động dịch vụ Vitapay.
 • Paytech có trách nhiệm xây dựng các công cụ, quy trình đảm bảo bảo mật cho khách hàng và hệ thống theo quy định của Ngân hàng nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;
 • Paytech là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của các thiết kế, biểu tượng, logo, hình ảnh, nhãn hiệu, website, các ứng dụng … tạo nên Ví Vitapay.

Điều 6: Quy định về giao dịch không hủy ngang

 • Quý khách không thể hủy ngang, thay đổi bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện thành công qua dịch vụ Vitapay và được Ngân hàng ghi nhận đầy đủ thông tin của Quý khách cùng với các chi tiết nghiệp vụ được thực hiện.
 • Bất kỳ giao dịch nào đã được xử lý thành công qua dịch vụ Vitapay sẽ được Ngân hàng coi là có giá trị và không được hủy ngang và Quý khách cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với Ngân hàng đối với các giao dịch đó.

Điều 7: Bất khả kháng

PayTech có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản Thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt ngoài tầm kiểm soát của PayTech. Nếu PayTech không thể thực hiện nghĩa vụ với Khách hàng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, PayTech sẽ cố gắng gửi thông báo cho Bạn về sự kiện đã xảy ra và hành động khắc phục của PayTech trong thời gian sớm nhất.

Điều 8: Các hành vi bị giới hạn

 • Vi phạm Bản Thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách, quy định khác mà Bạn đã đồng ý với PayTech.
 • Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của PayTech và/hoặc của bên thứ ba liên quan.
 • Cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ tục tĩu không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Gửi hoặc nhận các khoản tiền có nguồn gốc không hợp pháp.
 • Từ chối hợp tác điều tra hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của PayTech.
 • Sử dụng Dịch vụ Ví Vitapay của PayTech nhằm mục đích cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.
 • Tiết lộ thông tin của Khách hàng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích cá nhân mà chưa được phép.
 • Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc cố ý làm ảnh hưởng tới hệ thống Vitapay.
 • Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Khách hàng khác và/hoặc của PayTech.
 • Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hoặc sao chép website, các ứng dụng, giải pháp Vitapay của PayTech mà không được chúng tôi cho phép.
 • Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà chúng tôi thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của PayTech.
 • Hành động làm mất kết nối giữa PayTech đến nhà cung cấp và/hoặc đối tác, đại lý,… hoặc các nhà cung cấp khác và ngược lại.

ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN DỊCH VỤ


Điều 1: Giới thiệu và quy định chung

Chào mừng quý khách hàng đến với VITAPAY

Chúng tôi là Công ty Cổ phần PAYTECH (Gọi tắt: Paytech) có địa chỉ trụ sở tại số nhà 20-N03, Khu đô thị mới Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Paytech phát hành Ví điện tử Vitapay thông qua trang web (…) hoặc ứng dụng phần mềm và đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chính thức từ ngày 30/01/2019.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang VITAPAY của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang VITAPAY có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản, điều kiện sử dụng thanh toán dịch vụ này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang VITAPAY mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang VITAPAY, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Sau đây là các điều khoản sử dụng:

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

2.1. Quyền của khách hàng:
 • Thực hiện các giao dịch qua dịch vụ Vitapay đã đăng ký theo quy định tương ứng từng gói dịch vụ;
 • Thay đổi thông tin chủ dịch vụ đã đăng ký (không bao gồm thay đổi về số điện thoại đăng ký), yêu cầu cấp lại mật khẩu;
 • Được hướng dẫn cách thức sử dụng dịch vụ;
 • Được lựa chọn sử dụng dịch vụ thanh toán của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
 • Được thỏa thuận với Vitapay về quyền và nghĩa vụ khi đăng ký sử dụng dịch vụ phù hợp với các quy định của pháp luật;
 • Được yêu cầu Vitapay cung cấp thông tin về việc thực hiện các dịch vụ theo thỏa thuận khi đăng ký sử dụng dịch vụ;
 • Được giải quyết hoặc trả lời các khiếu nại, yêu cầu tra soát;
 • Được hỗ trợ trong thời gian quy định của Vitapay;
 • Được kiểm tra xem lịch sử giao dịch phát sinh;
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2.2. Nghĩa vụ của khách hàng:
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Vitapay, Ngân hàng liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ của Vitapay;
 • Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Vitapay trong nhận diện khách hàng. Mọi quyền lợi, nghĩa vụ của khách hàng sẽ căn cứ vào thông tin khách hàng cung cấp, đăng ký trước đó, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Quý khách;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin và chứng từ thanh toán mà mình cung cấp; Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ từ Vitapay;
 • Hoàn trả hoặc phối hợp với Vitapay, Ngân hàng hoàn trả đầy đủ số tiền thụ hưởng do Paytech, Ngân hàng chuyển thừa, chuyển nhầm (bao gồm cả lỗi tác nghiệp, sự cố hệ thống);
 • Tự bảo vệ các bí mật thông tin tài khoản, thẻ giao dịch Quý khách để đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch thanh toán, trung gian thanh toán; thông báo kịp thời cho Vitapay khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn trong giao dịch hoặc nghi ngờ thông tin giao dịch;
 • Không sử dụng dịch vụ Vitapay cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác;
 • Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng ví điện tử Vitapay;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Paytech

3.1. Quyền của Paytech:
 • Yêu cầu Quý khách cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết để đăng ký thông tin dịch vụ;
 • Từ chối giao dịch, phối hợp với Ngân hàng tạm khóa thẻ, tạm dừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ Vitapay trong trường hợp thông tin đăng ký dịch vụ của Quý khách có dấu hiệu gian lận, giả mạo hoặc khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thực hiện nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật.
 • Lựa chọn tổ chức đối tác để ký kết hợp đồng hợp tác, liên kết cung ứng nền tảng dịch vụ, phát hành, thanh toán thẻ trên cơ sở an toàn và hiệu quả;
 • Xây dựng chính sách liên quan đến sản phẩm dịch vụ phù hợp quy định pháp luật và Ngân hàng Nhà nước và thu phí theo chính sách giá đã được công bố của Vitapay;
 • Có quyền liên hệ với Khách hàng thông qua website, email và số điện thoại bạn cung cấp;
 • Có quyền tạm ngừng trong thời gian thông báo trước để nâng cấp, bảo dưỡng định kỳ hoặc trong trường hợp bất thường
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
3.2. Nghĩa vụ của Paytech:
 • Hướng dẫn Quý khách hàng sử dụng dịch vụ Vitapay cung cấp;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về dịch vụ cung cấp;
 • Bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn tài khoản khách hàng và các giao dịch của khách hàng trong sử dụng dịch vụ Vitapay cung cấp;
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng;
 • Thực hiện các yêu cầu trợ giúp hợp lý, tuân thủ pháp luật cũng như tuân thủ quy định của Paytech từ Quý khách;
 • Giải quyết các sự cố liên quan đến lỗi hệ thống, kỹ thuật và có bồi thường hợp lý nếu sự cố phát sinh thiệt hại rõ ràng cho khách hàng;
 • Công bố các loại phí, chính sách trên website trước khi khách hàng sử dụng dịch vụ;
 • Phối hợp với Quý khách và các đối tác thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn, bảo mật khi sử dụng, cung ứng dịch vụ;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quy định về tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng

4.1. Tiếp nhận khiếu nại:

Bộ phận chăm sóc khách hàng:

 • Số hotline: 024.3.79.59.784
 • Email: info@paytech.vn
 • Thời gian hỗ trợ: 8h-17h30
4.2. Điều kiện tiếp nhận khiếu nại:

Quý khách hàng cần đảm bảo các điều kiện sau đây khi gửi yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại:

 • Các khiếu nại phản ánh do Vitapay cung cấp trực tiếp;
 • Tài khoản khiếu nại hợp lệ, là chủ tài khoản ví Vitapay có giao dịch khiếu nại;
 • Trong thời gian quy định được quyền tra soát, khiếu nại;
 • Có nghĩa vụ cung cấp các thông tin, giấy tờ có liên quan đến khiếu nại trong từng trường hợp cụ thể và có trách nhiệm với các thông tin, giấy tờ đã cung cấp;
 • Trung thực khi thực hiện các khiếu nại.
4.3. Giải quyết khiếu nại:

Quý khách hàng cần đảm bảo các điều kiện sau đây khi gửi yêu cầu hỗ trợ tra soát, khiếu nại:

 • Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại trong vòng tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày Vitapay thông báo kết quả tra soát, khiếu nại tới Quý khách.
 • Sau thời hạn xử lý khiếu nại mà chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi của bên nào, Vitapay sẽ trao đổi, thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Thời gian thực hiện tối đa trong vòng 20 ngày.
 • Trường hợp vụ việc có dấu hiệu phạm tội, Vitapay sẽ thông báo tới Quý khách về tình trạng xử lý khiếu nại và thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: An toàn bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ

 • Khách hàng có trách nhiệm trong việc cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, giấy tờ cá nhân trong nhận diện khách hàng theo quy định của Vitapay và chịu trách nhiệm trước sự chính xác của các thông tin này;
 • Khách hàng có trách nhiệm tự bảo mật các thông tin về tài khoản, mật khẩu cũng như các giao dịch thực hiện.
 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin, phối hợp với Vitapay và cơ quan chức năng khi có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật;
 • Khách hàng tự chịu trách nhiệm bảo quản các thiết bị có đăng nhập tài khoản Vitapay của mình cũng như các thông tin về tài khoản ngân hàng của mình.
 • Paytech đảm bảo bảo mật tài khoản, giao dịch của khách hàng bằng các biện pháp, công cụ bảo mật và đội ngũ nhân sự của mình; Luôn tăng cường an ninh mạng và trong lưu trữ thông tin vận hành hoạt động dịch vụ Vitapay.
 • Paytech có trách nhiệm xây dựng các công cụ, quy trình đảm bảo bảo mật cho khách hàng và hệ thống theo quy định của Ngân hàng nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;
 • Paytech là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của các thiết kế, biểu tượng, logo, hình ảnh, nhãn hiệu, website, các ứng dụng … tạo nên Ví Vitapay.

Điều 6: Quy định về giao dịch không hủy ngang

 • Quý khách không thể hủy ngang, thay đổi bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện thành công qua dịch vụ Vitapay và được Ngân hàng ghi nhận đầy đủ thông tin của Quý khách cùng với các chi tiết nghiệp vụ được thực hiện.
 • Bất kỳ giao dịch nào đã được xử lý thành công qua dịch vụ Vitapay sẽ được Ngân hàng coi là có giá trị và không được hủy ngang và Quý khách cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với Ngân hàng đối với các giao dịch đó.

Điều 7: Bất khả kháng

PayTech có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản Thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt ngoài tầm kiểm soát của PayTech. Nếu PayTech không thể thực hiện nghĩa vụ với Khách hàng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, PayTech sẽ cố gắng gửi thông báo cho Bạn về sự kiện đã xảy ra và hành động khắc phục của PayTech trong thời gian sớm nhất.

Điều 8: Các hành vi bị giới hạn

 • Vi phạm Bản Thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách, quy định khác mà Bạn đã đồng ý với PayTech.
 • Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của PayTech và/hoặc của bên thứ ba liên quan.
 • Cung cấp thông tin sai sự thật, gây nhầm lẫn, sử dụng từ ngữ tục tĩu không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Gửi hoặc nhận các khoản tiền có nguồn gốc không hợp pháp.
 • Từ chối hợp tác điều tra hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của PayTech.
 • Sử dụng Dịch vụ Ví Vitapay của PayTech nhằm mục đích cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.
 • Tiết lộ thông tin của Khách hàng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích cá nhân mà chưa được phép.
 • Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc cố ý làm ảnh hưởng tới hệ thống Vitapay.
 • Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của Khách hàng khác và/hoặc của PayTech.
 • Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hoặc sao chép website, các ứng dụng, giải pháp Vitapay của PayTech mà không được chúng tôi cho phép.
 • Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà chúng tôi thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của PayTech.
 • Hành động làm mất kết nối giữa PayTech đến nhà cung cấp và/hoặc đối tác, đại lý,… hoặc các nhà cung cấp khác và ngược lại.
An toàn tuyệt đối
Bảo mật thông tin tuyệt đối
Ưu đãi khi mua thẻ nạp điện thoại
Tiết kiệm chi phí
Không tính phí nạp tiền
Ưu đãi khi mua thẻ nạp điện thoại
Thao tác nhanh chóng
Hệ thống xử lý chỉ với vài thao tác của người dùng
Ưu đãi khi mua thẻ nạp điện thoại
Nạp tiền
Thanh toán
Khuyến mại