Hướng dẫn liên kết Ví với tài khoản ngân hàng


Dễ dàng sử dụng Ví VitaPay liên kết với ngân hàng, đọc các hướng dẫn dưới đây dể cùng liên kết.

Tải ứng dụng Ví VitaPay
Nhập số điện thoại
Nhập thông tin
Nhập mã xác thực
Tạo mật khẩu đăng nhập
 1. 1

  Tải ứng dụng Ví VitaPay

  Tải ứng dụng miễn phí bằng cách tìm kiếm từ khóa “vi vitapay” trên App Store hoặc Google Play Store.

 2. 2

  Nhập số điện thoại

  Mở ứng dụng và nhập số điện thoại bạn muốn đăng ký Ví VitaPay.

  Lưu ý: Số điện thoại đăng kí Ví phải trùng với số điện thoại đăng kí Internet Banking của ngân hàng bạn muốn liên kết.

 3. 3

  Bấm "Đăng ký tài khoản"

  Bấm chọn ô đồng ý với điều kiện sử dụng và sau đó bấm "Đăng ký tài khoản"

 4. 4

  Nhập mã xác thực

  Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn.

  Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô "Nhập mã xác thực" rồi nhấn "Tiếp tục".

 5. 5

  Tạo mật khẩu đăng nhập

  Thiết lập mật khẩu để bảo vệ tài khoản Ví VitaPay của bạn gồm 6 chữ số và mật khẩu ở 2 ô phải hoàn toàn giống nhau.

  Sau đó bấm "Xác nhận".

Tại màn hình chính, chọn “Ví Của Tôi”
Chọn mục “Quản lý thẻ/tài khoản”
Chọn logo ngân hàng SAIGONBANK
Nhập thông tin tài khoản
Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại của bạn vào ô
 1. 1

  Tại màn hình chính, chọn “Ví Của Tôi”

 2. 2

  Chọn mục “Liên kết ngân hàng”

 3. 3

  Chọn logo ngân hàng SACOMBANK

  Nhấn chọn logo SACOMBANK trên màn hình “Liên kết tài khoản”
 4. 4

  Nhập thông tin tài khoản

  Nhập các thông tin bao gồm: 

  - Số tài khoản hoặc số thẻ
  - Nhập số CVV

  Lưu ý: các thông tin trên và số Ví VitaPay cần trùng với số điện thoại đăng kí tại SACOMBANK

 5. 5

  Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại của bạn vào ô

  Mã OTP bao gồm 6 kí tự số được ngân hàng SACOMBANK gửi đến số điện thoại bạn đã đăng kí tại ngân hàng. Vui lòng nhập mã OTP này vào ô.

   
Tại màn hình chính, chọn “Nạp Tiền Vào Ví”
Chọn nguồn tiền và nhập số tiền cần nạp (tối thiểu 10.000đ)
Kiểm tra thông tin và bấm “Xác nhận” giao dịch
Nhập mật khẩu Ví để hoàn tất giao dịch
 1. 1

  Tại màn hình chính, chọn “Nạp Tiền Vào Ví”

 2. 2

  Chọn nguồn tiền và nhập số tiền cần nạp (tối thiểu 10.000đ)

 3. 3

  Kiểm tra thông tin và bấm “Xác nhận” giao dịch

 4. 4

  Nhập mật khẩu Ví để hoàn tất giao dịch

Tại màn hình chính, chọn mục “Rút Tiền”
Chọn hình thức rút tiền “Về ngân hàng liên kết” và nhập số tiền cần rút (tối thiểu 50.000đ)
Kiểm tra giao dịch và bấm “Xác nhận” thông tin
Nhập mật khẩu Ví để hoàn tất giao dịch
 1. 1

  Tại màn hình chính, chọn mục “Rút Tiền”

 2. 2

  Chọn hình thức rút tiền “Về ngân hàng liên kết” và nhập số tiền cần rút (tối thiểu 10.000đ)

  Phí dịch vụ: 0.5%/giao dịch khi Khách hàng có tổng giá trị các giao dịch rút tiền vượt 20.000.000đ/tháng.

  Ví dụ:

  • Nếu bạn đã rút 18.000.000đ trong tháng, bạn thực hiện tiếp 01 giao dịch thứ n để rút 3.000.000đ, phí giao dịch: 0.5% * (18.000.000đ + 3.000.000đ – 20.000.000đ) = 5.000đ
  • Từ giao dịch thứ n+1, phí giao dịch: 0.5% * Số tiền giao dịch
 3. 3

  Kiểm tra giao dịch và bấm “Xác nhận” thông tin

 4. 4

  Nhập mật khẩu Ví để hoàn tất giao dịch